האחת והיחידה הגיעה לבית שמש האחת והיחידה הגיעה לבית שמש
האחת והיחידה הגיעה לבית שמש האחת והיחידה הגיעה לבית שמש
האחת והיחידה הגיעה לבית שמש האחת והיחידה הגיעה לבית שמש
האחת והיחידה הגיעה לבית שמש האחת והיחידה הגיעה לבית שמש
האחת והיחידה הגיעה לבית שמש האחת והיחידה הגיעה לבית שמש

האחת והיחידה הגיעה לבית שמש

גיל
מיקום בית שמש

המעסה האחת והיחידה הגיעה לאזור לזמן מוגבל אז כדאי להזדרז ולחייג