שירן היפה פחד שירן היפה פחד
שירן היפה פחד שירן היפה פחד
שירן היפה פחד שירן היפה פחד
שירן היפה פחד שירן היפה פחד
שירן היפה פחד שירן היפה פחד
שירן היפה פחד שירן היפה פחד
שירן היפה פחד שירן היפה פחד
שירן היפה פחד שירן היפה פחד
שירן היפה פחד שירן היפה פחד

שירן היפה פחד

גיל 24
מיקום תל אביב

שירן היפה פחד