פז השווה אש פז השווה אש
פז השווה אש פז השווה אש
פז השווה אש פז השווה אש
פז השווה אש פז השווה אש

פז השווה אש

גיל 22
מיקום בית שמש

פז השווה אש