פז המכשיר פז המכשיר
פז המכשיר פז המכשיר
פז המכשיר פז המכשיר
פז המכשיר פז המכשיר
פז המכשיר פז המכשיר

פז המכשיר

גיל 21
מיקום הרצליה

פז המכשיר