פז הלוהטת אש פז הלוהטת אש
פז הלוהטת אש פז הלוהטת אש
פז הלוהטת אש פז הלוהטת אש
פז הלוהטת אש פז הלוהטת אש
פז הלוהטת אש פז הלוהטת אש
פז הלוהטת אש פז הלוהטת אש

פז הלוהטת אש

גיל 21
מיקום בת ים

פז הלוהטת אש