פז היפה פחד פז היפה פחד
פז היפה פחד פז היפה פחד
פז היפה פחד פז היפה פחד
פז היפה פחד פז היפה פחד
פז היפה פחד פז היפה פחד
פז היפה פחד פז היפה פחד

פז היפה פחד

גיל 18
מיקום בית שמש

פז היפה פחד