עמליה השווה אש עמליה השווה אש
עמליה השווה אש עמליה השווה אש
עמליה השווה אש עמליה השווה אש
עמליה השווה אש עמליה השווה אש
עמליה השווה אש עמליה השווה אש
עמליה השווה אש עמליה השווה אש
עמליה השווה אש עמליה השווה אש
עמליה השווה אש עמליה השווה אש

עמליה השווה אש

גיל 23
מיקום רמת גן

עמליה השווה אש