עמליה היפה פחד עמליה היפה פחד
עמליה היפה פחד עמליה היפה פחד
עמליה היפה פחד עמליה היפה פחד
עמליה היפה פחד עמליה היפה פחד
עמליה היפה פחד עמליה היפה פחד
עמליה היפה פחד עמליה היפה פחד
עמליה היפה פחד עמליה היפה פחד

עמליה היפה פחד

גיל 26
מיקום רמת גן

עמליה היפה פחד