עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש
עמליה החמה אש עמליה החמה אש

עמליה החמה אש

גיל 23
מיקום נתניה

עמליה החמה אש