עמית היפה פחד עמית היפה פחד
עמית היפה פחד עמית היפה פחד
עמית היפה פחד עמית היפה פחד
עמית היפה פחד עמית היפה פחד
עמית היפה פחד עמית היפה פחד
עמית היפה פחד עמית היפה פחד
עמית היפה פחד עמית היפה פחד
עמית היפה פחד עמית היפה פחד
עמית היפה פחד עמית היפה פחד
עמית היפה פחד עמית היפה פחד
עמית היפה פחד עמית היפה פחד

עמית היפה פחד

גיל 22
מיקום בית שמש

עמית היפה פחד