סבטה השווה אש סבטה השווה אש
סבטה השווה אש סבטה השווה אש
סבטה השווה אש סבטה השווה אש
סבטה השווה אש סבטה השווה אש

סבטה השווה אש

גיל 23
מיקום רמת גן

סבטה השווה אש