סבטה המכשיר סבטה המכשיר
סבטה המכשיר סבטה המכשיר
סבטה המכשיר סבטה המכשיר
סבטה המכשיר סבטה המכשיר
סבטה המכשיר סבטה המכשיר
סבטה המכשיר סבטה המכשיר
סבטה המכשיר סבטה המכשיר

סבטה המכשיר

גיל 21
מיקום רמת גן

סבטה המכשיר