סבטה החמה אש סבטה החמה אש
סבטה החמה אש סבטה החמה אש
סבטה החמה אש סבטה החמה אש
סבטה החמה אש סבטה החמה אש
סבטה החמה אש סבטה החמה אש

סבטה החמה אש

גיל 21
מיקום חולון

סבטה החמה אש