ליאור השווה אש ליאור השווה אש
ליאור השווה אש ליאור השווה אש
ליאור השווה אש ליאור השווה אש
ליאור השווה אש ליאור השווה אש
ליאור השווה אש ליאור השווה אש
ליאור השווה אש ליאור השווה אש
ליאור השווה אש ליאור השווה אש
ליאור השווה אש ליאור השווה אש
ליאור השווה אש ליאור השווה אש
ליאור השווה אש ליאור השווה אש

ליאור השווה אש

גיל 24
מיקום תל אביב

ליאור השווה אש