ליאור החמה אש ליאור החמה אש
ליאור החמה אש ליאור החמה אש
ליאור החמה אש ליאור החמה אש
ליאור החמה אש ליאור החמה אש
ליאור החמה אש ליאור החמה אש
ליאור החמה אש ליאור החמה אש
ליאור החמה אש ליאור החמה אש
ליאור החמה אש ליאור החמה אש

ליאור החמה אש

גיל 22
מיקום ירושלים

ליאור החמה אש