יונית הפצצת על יונית הפצצת על
יונית הפצצת על יונית הפצצת על
יונית הפצצת על יונית הפצצת על
יונית הפצצת על יונית הפצצת על

יונית הפצצת על

גיל 21
מיקום ירושלים

יונית הפצצת על