דולב הפצצת על דולב הפצצת על
דולב הפצצת על דולב הפצצת על
דולב הפצצת על דולב הפצצת על
דולב הפצצת על דולב הפצצת על
דולב הפצצת על דולב הפצצת על

דולב הפצצת על

גיל 23
מיקום רמת גן

דולב הפצצת על