ג׳ניפר החושנית ג׳ניפר החושנית
ג׳ניפר החושנית ג׳ניפר החושנית
ג׳ניפר החושנית ג׳ניפר החושנית
ג׳ניפר החושנית ג׳ניפר החושנית
ג׳ניפר החושנית ג׳ניפר החושנית
ג׳ניפר החושנית ג׳ניפר החושנית
ג׳ניפר החושנית ג׳ניפר החושנית
ג׳ניפר החושנית ג׳ניפר החושנית

ג׳ניפר החושנית

גיל 26
מיקום תל אביב

ג׳ניפר החושנית