אמית המכשיר אמית המכשיר
אמית המכשיר אמית המכשיר
אמית המכשיר אמית המכשיר
אמית המכשיר אמית המכשיר
אמית המכשיר אמית המכשיר

אמית המכשיר

גיל 22
מיקום הרצליה

אמית המכשיר