אדווה השווה אדווה השווה
אדווה השווה אדווה השווה
אדווה השווה אדווה השווה
אדווה השווה אדווה השווה
אדווה השווה אדווה השווה

אדווה השווה

גיל 19
מיקום נתניה

אדווה השווה