אדווה השווה ביותר אדווה השווה ביותר
אדווה השווה ביותר אדווה השווה ביותר
אדווה השווה ביותר אדווה השווה ביותר
אדווה השווה ביותר אדווה השווה ביותר
אדווה השווה ביותר אדווה השווה ביותר

אדווה השווה ביותר

גיל 22
מיקום ירושלים

אדווה השווה ביותר