אדווה השווה אש אדווה השווה אש
אדווה השווה אש אדווה השווה אש
אדווה השווה אש אדווה השווה אש
אדווה השווה אש אדווה השווה אש
אדווה השווה אש אדווה השווה אש
אדווה השווה אש אדווה השווה אש
אדווה השווה אש אדווה השווה אש

אדווה השווה אש

גיל 26
מיקום תל אביב

אדווה השווה אש