אדווה הלוהטת אש אדווה הלוהטת אש
אדווה הלוהטת אש אדווה הלוהטת אש
אדווה הלוהטת אש אדווה הלוהטת אש
אדווה הלוהטת אש אדווה הלוהטת אש
אדווה הלוהטת אש אדווה הלוהטת אש

אדווה הלוהטת אש

גיל 21
מיקום ירושלים

אדווה הלוהטת אש