אדווה היפה אדווה היפה
אדווה היפה אדווה היפה
אדווה היפה אדווה היפה
אדווה היפה אדווה היפה
אדווה היפה אדווה היפה

אדווה היפה

גיל 24
מיקום נתניה

אדווה היפה