אדווה היפה פחד אדווה היפה פחד
אדווה היפה פחד אדווה היפה פחד
אדווה היפה פחד אדווה היפה פחד
אדווה היפה פחד אדווה היפה פחד

אדווה היפה פחד

גיל 22
מיקום רמת גן

אדווה היפה פחד