אדווה החמה אדווה החמה
אדווה החמה אדווה החמה
אדווה החמה אדווה החמה
אדווה החמה אדווה החמה
אדווה החמה אדווה החמה
אדווה החמה אדווה החמה

אדווה החמה

גיל 23
מיקום בית שמש

אדווה החמה